Haqqında

Mirze_CelilYazıçı, şair, dramaturq, publisist, fil.f.d., dos. Şəmil Sadiq

Şəmil Kamil oğlu Sadıqov 1978-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayonunun Nehrəm kəndində doğulmuşdur. İlk təhsilini həmin kəndin C.Məmmədquluzadə adına 1№ li orta məktəbdə almışdır. 1996-cı ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə qəbul olmuş, bakalavr və magistr pillələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Universitetdə oxuduğu müddətdə fakültə THİK-nin sədri olmuşdur.
2003-2006-cı illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspirantı olmuş, 2007-ci ilin may ayında “Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhramanlıq konsepsiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 2001-ci ildən Yasamal rayonundakı 20№ li məktəb-liseydə müəllim kimi başlamış, 2008-2014-cü illərdə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda dosent vəzifəsində, 2014-cü ilin fevral-noyabr tarixlərində isə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır.
2005-ci ildə “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsində iştirak etmiş, “Ədəbiyyatın İnternetlə Tədrisi” mövzusunda açıq dərs keçərək ilin ən yaxşı müəllimi adına layiq görülmüşdür.
2006-2007-ci illərdə AR Təhsil Nazirliyinin Qiymətləndirmə şöbəsinin “Azərbaycan dili üzrə Kurikulum layihəsi”ndə milli məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2010-cu ildə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda “İlin ən yaxşı müəllimi” seçilmişdir.
2008-ci ildə şəxsi təşəbbüsü və səyi ilə “Hədəf Kursları” MMC-ni, 2009-cu ildə isə Hədəf Nəşrləri MMC-ni təsis etmişdir.
Bir müddət “Vətən Övladı” qəztinin redaktoru olmuş Sadıqov Şəmil Kamil oğlu 33 elmi-metodik, 5 bədii kitabın, 50-yə qədər elmi məqalənin müəllifi və ya həmmüəllifi, onlarla kitabın redaktoru və ya rəyçisidir.
“Hüseyn Cavid yaradıcılığında sənətkarlıq məsələləri”, “Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyasi” adlı monoqrafiyalarının, orta məktəb şagirdləri üçün “Azərbaycan dili”, “Ədəbiyyat”, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və xarici vətəndaşlar üçün “Azərbaycan dilini öyrənirəm” dərs vəsaitlərinin müəllifi, uşaqlar üçün “Dədə Qorqud” və “Azərbaycanımızı tanıyaq” adlı layihələrin ideya müəllifi və redaktoru, Xocalı faciəsinə həsr edilmiş “Ümidlərin izilə” tarixi romanının həmmüəllifidir.
“Qana qan qarışdı” pyesi 2010-cu ildə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
2010-cu ildə Bakı Pedaqoji Kadrlar və İxtisasartırma İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə İlin ən yaxşı müəllimi seçilmişdir.
2010-cu ildə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə Fənlərin Dostluğu Olimpiadasını, 2014-cü ildə “Anamın kitabı” ədəbi mükafatını təsis etmişdir.
“OdƏrlər” tarixi-fəlsəfi romanı “2023” yayın evi tərəfindən 2014-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti İstanbul şəhərində Türkiyə türkcəsində cap edilmişdir.
Hal-hazırda AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantıdır, Hədəf Şirkətlər Qrupunun Baş direktoru vəzifəsində çalışır.
“Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı: tarixilik və müasirlik” mövzusunda dissertasiyası və Azərbaycan Xalq yazıçısı İsa Muğanna yaradıcılığını üzərində araşdırmalar aparır.
Ailəlidir, iki oğlu, iki qızı var.


Autobiography Shamil Kamil Sadigov was born on the 3rd of September in 1978 in Nehrem, Babek, Nakhchivan Autonomous Republic. He got his first education at the school number 1 named after Jalil Mammadguluzadeh in the same village. In 1996 he entered the faculty of philology in Baki State University and got bachelor and master degrees there with honors diplomas. During university years he was the chair of Youth Union. During 2003-2006 years he was a full-time post graduate student in the University of Literature named by Nizami in Azerbaijan National Academy of Science. In 2007 he got Phd (the philosophical doctor on philology) on the topic “The Conception of Heroism in Huseyn Javid’s Creativity”. He took his first career step as a teacher at the school N-20, Yasamal, Baki from 2001 to 2008. Between the years of 2008-2014 he engaged the position of docent in the institution of improving personal skills and retraining. In February- Nowember of 2014 he worked as a Vice President for Scientific Affairs in the University of Literature named by Nizami. In 2005 he was the winner of the competition “ The best teacher of 2005 ” on the topic “ Teaching Literature via Internet” In 2006-2007 he was the national consultant of the project named “ Curriculum via teaching the Azerbaijan Language” of the Evaluation Department in the Ministry of Education of Azerbaijan Republic. In 2008 he was the creator of “Hedef Courses ” LTD and in 2009 the founder of “ Hedef Publishing House” LTD. Being the editor of the newspaper “Veten” (The Land) Shamil Kamil Sadigov was the author or co- author of 33 scientific –methodical books, 5 literary works, 50 scientific articles. At the same time he was editor and reviewer of ten books. His scientific publications deal with : -“The Mastership Issues in Huseyn Javid’s Creativity”, “The Conception of a Hero in Huseyn Javid’s Creativity”, “ Isa Muganna in the analytical light of Ideal ” – teaching aids for schoolchildren “ The Azerbaijan Language”, “ The Literature” – the book providing foreigners to learn the Azerbaijan language through English, Russian, Turkish, Ukraine, French named “I am learning the Azerbaijan Language” -for kids conceptual author of 2 projects; “Dede Gorgud” , “Let’s investigate our Motherland” In 2010 he was awarded with the best teacher of the institution of the improving professional skills and retraining. In 2010 he established “The Olympiad of the Subjects Integration” on the occasion of the World Azerbaijanis Solidarity Day and in 2014 the prize “Anamin kitabi”(My mother’s book) His works were translated into Russian, Arabic, English, German, Turkish, Turkmen languages. Right now he is a doctor in the University of Literature named by Nizami and the director of the department “Javidshunaslig” in H. Javid museum in ANAS. He is writing the dissertation on the theme “Azerbaijan novel in Independence Period – historicity and modernity”. He is investigating Azerbaijan Folk Writer – Isa Muganna’s creativity. He is married with 2 sons and 2 daughters.